Integraatiolla kustannusvaikuttavuutta ja laatua

08.02.2023

Palvelujen integraatiota eli yhteensovittamista tarvitaan edelleen, vaikka tämä on ollut tavoitteena jo Kainuun hallintokokeilusta 2005 alkaen. Integraatiolla tavoitellaan monia hyötyjä palvelujen kustannustehokkuuden, joustavuuden ja laadun parantamiseksi sekä toimitilojen, sähköisen asioinnin ja tietojärjestelmien hyödyntämiseksi.

Valtiovallan toimesta on jo aloitettu ja jatketaan palvelujen moniammatillista uudistamista siten, että palvelujen saatavuus parantuisi ja jonot lyhentyisivät. Monilla paikkakunnilla tähän on jo päästykin. Jatkossa tarvitaan lisää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen, pelastustoimen ja kunnan järjestämisvastuulla olevien palvelujen yhteensovittamista. Vaikka Kainuussa on tehty alueellista sote-uudistusta jo liki 20 vuotta, hyvinvointialueen palvelukonsepteissa on vielä paljon tekemistä.

Uusissa toimintamalleissa moniammatillisella tiimityöllä, sähköisellä asioinnilla ja yhden luukun periaatteella on mahdollista parantaa palveluja. Samalla on huomioitava, että väestöstä noin 20 % on eri syistä sähköisten yhteyksien ulkopuolella, joten tarvitaan myös vaihtoehtoisia palvelukanavia. Moniammatillisten palvelujen avulla asiakasvirtoja pyritään ohjaamaan muihinkin toimipisteisiin kuin lääkärin vastaanotoille. Kotiin vietäviä ja etäpalveluja on monipuolistettu ja lisätty kuten muuallakin Suomessa. Myös omahoitoa tuetaan, mm. valtakunnallisten Omakanta-, Terveyskirjasto- ja Terveyskylä -sivustojen kautta.

Mikä sitten on muuttunut vuonna 2023? Palvelujen järjestämisen ja rahoituksen siirtäminen noin 300 kunnalta 21 hyvinvointialueelle on jo sellaisenaan vahva integraatiota edistävä muutos. Uudistuksen tavoitteina yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, työvoiman saatavuus, väestömuutoksiin vastaaminen ja kustannusten hillitseminen ovat mittavia tavoitteita. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää Kainuussa laajaa ja pitkäjänteistä yhteistyötä, kansalaisten osallisuus mukaan lukien. Jokaisen yksittäisen asiakkaan asia on tärkeä, ja sen hoitaminen onnistuu parhaiten, kun kokonaisuus toimii.