Kotisohvan tietotoimistosta, hyvää päivää

22.01.2023

Kun sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja hoitokäytännöistä tarvitaan lisätietoja, ne saa usein suoraan omalta tietokoneelta tai älypuhelimelta. Tähän tarkoitettuihin tietokantoihin voi tutustua vaikkapa tässä alla toimivien linkkien kautta. 

Viranomaistahojen ylläpitämät Terveyskirjasto- ja Terveyskylä -tietokannat ovat tietokoneen hakukonetta luotettavampia ja monipuolisempia,koska alan asiantuntijat ovat tarkastaneet niiden tietosisällöt, jotka myös päivitetään tarvittaessa. Netin hakutoiminnoilla tuloksena on usein oikeanlaisen tiedon ohella harhaanjohtavia tai virheellisiä tietoja, mielipiteitä ja kaupallisia tiedotteita. 

www.terveyskirjasto.fi   ja    www.terveyskyla.fi

Henkilökohtaisia sosiaali- ja terveydenhuollon asioita voi hoitaa omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella valtakunnallisten Omakanta- ja Omakela -palvelujen kautta. Omakanta -palveluissa voi katsoa omia terveystietoja, asioida chat -viestien avulla ja pyytää reseptien uusimisen eResepti -järjestelmän kautta. Sosiaaliturvaan liittyviä asioita voi samalla tavoin hoitaa Omakela -palvelujen kautta. 

www.kanta.fi  ja www.kela.fi

Pe­rus­pal­ve­lut ovat siirtyneet vuoden 2023 alusta kunnilta ja kaupungeilta valtakunnassa 21 hyvinvointialueelle, jotka vastaavat alueellaan so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ja pe­las­tus­toi­men pal­ve­luis­ta. Kullakin hyvinvointialueella on omat verkkosivut, joilla on alueellisia ohjeita ja tiedotteita ajankohtaisista asioista. Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuja päivitetään säännöllisesti alla olevan osoitteessa:

www.kainuunhyvinvointialue.fi

Suosittelen lämpimästi tietokantoihin tutustumista, ellet käytä niitä jo ennestään. Tietokantojen käyttö edistää palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä edistää kansalaisten osallisuutta tarvitsemiinsa palveluihin. 

Miksi Terveyskirjasto

Duodecim Terveyskirjasto (www.terveyskirjasto.fi) tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä ja sairauksista jokaisen kansalaisen ulottuville. Terveyskirjastossa on yli 10 000 asiantuntijoiden laatimaa artikkelia eri aiheista. Terveyskirjasto edistää oikea-aikaista hoitoon hakeutumista ja tukee omahoitoa, kun sille on edellytykset.

Joskus sähköisellä terveyskirjastolla on mahdollista myös välttää jonottamista, odottamista ja matkustamista, jos tiedot auttavat asiakasta hakeutumaan oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan palvelujen saamiseksi.