Kun esi-isät puhelimen keksivät

18.11.2023

Kainuun sotessa otettiin 2000 -luvun alussa noin 20 vuotta sitten käyttöön ensimmäisten joukossa sairaanhoitajan ympärivuorokautinen (24/7) puhelinneuvonta ja –ohjaus. Tämä tapahtui noin 150 vuotta puhelimen keksimisen jälkeen, mikä on merkitty tapahtuneeksi aikakirjoissa vuonna 1854.

Vuodesta 2005 alkanut Kainuun hallintokokeilu mahdollisti sen, että puhelinneuvonta laajeni kuntarajojen yli koko maakunnan alueelle. Väestöltä tuli positiivista palautetta ja palvelun käyttäjiä ilmaantui myös yllättäviltä tahoilta. Kainuussa käyneiltä ulkomaisilta turisteilta tuli puheluja vielä matkan jälkeenkin, mistä päätellen toimintamalli oli tuolloin jo toimiva. Sittemmin toimintamallista kehittyi valtakunnallinen 116117 –palvelu, jossa puhelu yhdistyy automaattisesti lähimpään päivystävän sairaalan puhelinneuvontaan. Kainuussa sairaanhoitajan puhelinneuvontaan tuli vuonna 2022 yhteensä 36.059 puhelua, joissa hoidettiin 18.434 eri asiakkaan palveluja.

Kun kaikilla kansalaisilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia tai valmiuksia puhelimella asiointiin, on sen tueksi kehitetty lisätoimintoina mm. turvapuhelin –järjestelmiä, takaisinsoittopalvelua ja chat –viestikanavia. Kun laajakaistayhteydet ovat viime vuosina nopeasti kehittyneet, ovat äänipuhelujen ohella käyttöön tulleet videopuhelut laajentaneet toimintamahdollisuuksia. Viestiyhteyksiä on näin mahdollista järjestää asiakkaan/potilaan ja ammattihenkilöiden tai omaisten kanssa. Ammattihenkilöiden keskinäinen viestintä, koulutukset ja kokouskäytännöt ovat viime vuosina uudistuneet, suurelta osin hankalan korona –pandemian vuoksi.

Uusia toimintamalleja haettaessa on todettu, että ensihoidon kiireettömissä D-tehtävissä on järkevää ensin soittaa asiakkaalle ja vasta sitten hälyttää paikalle ambulanssi. Käytännön kokemusten ja tutkimustulosten (Roivainen 2022) mukaan lähes puolet asioista on mahdollista hoitaa puhelimitse ja vastaavasti puolet tehtävistä johtaa ambulanssin käyntiin asiakkaan luona. Tilastojen mukaan Kainuun ensihoidolla oli vuonna 2022 yhteensä 24.967 tehtävää, joista kiireellisiä A-tehtäviä 1.135, B-tehtäviä 6.472, C-tehtäviä 7.465 ja kiireettömiä D-tehtäviä 9.895 (39,6 % kaikista tehtävistä). Kun puolet noista ensihoidon tehtävistä on hoidettavissa samalla laatutasolla puhelinpalveluna, lähes 5.000 edestakaista matkaa (noin 20 %) vähentyy tehtävistä. Käytännössä tämä tarkoittaa (4.948/365 =) yli 10 ambulanssilähdön vähentymistä päivittäin.

Kannatan uusien toimintamallien hakemista kaikissa hyvinvointialueen palveluissa, koska muutoin toiminnan ja talouden tasapainottamisessa keinot ovat vähissä. Ensisijalla tulisi olla tutkittuun tietoon perustuva toimintojen uudistaminen. Kainuun hyvinvointialueen strategian yhtenä elementtinä on "Uudistamme rohkeasti". - Toivon rohkeutta meille kaikille.

Viitteet:

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, toimintakertomus 2022. https://hyvinvointialue.kainuu.fi/tilinpaatokset

Roivainen P. Väitöskirja 2022. https://www.oulu.fi/fi/vaitokset/kiireettomien-ensihoitotehtavien-hoidon-tarpeen-arviointi-puhelinsairaanhoitajan-toteuttamana