Osaako hyvinvointialueen kassakone laulaa?

21.05.2024


Usein sanotaan, että kassakone laulaa, kun yrityksellä menee hyvin. Hyvinvointialueiden tulot ovat perustuneet 2023 alkaen pääosin (yli 80 %) niukaksi koettuun valtion rahoitukseen. Alueuudistuksen alkuvaiheesta voi siis todeta, että kassakone ei ole laulanut toivotulla tavalla. – Oma lukunsa on lakisääteiset asiakasmaksut, joihin ei tässä oteta kantaa.

Kauppaliikkeessä asioitaessa usein kysytään "Haluatteko kuitin ?". Tällöin sekä ostaja että myyjä tietävät, että tapahtuma on kirjattu kassajärjestelmään, jonka kautta rahat kulkevat. Hyvinvointialueellakin on oma kassajärjestelmänsä, jonka nimi on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen  (THL) tilastointi ( https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/146817/Tr46_23.pdf?sequence=10&isAllowed=y

THL:n tilastojen kautta kerätään valtakunnallisesti tiedot valtion rahoittamien hyvinvointialueiden kassatapahtumista eli suoritteista. Jos hoito- tai palvelutapahtumia ei ole tilastoitu, niiden rahoittamiselle ei ole laskennallista perustetta.

Sekä ostajan (=asiakas) että myyjän (=hyvinvointialueen työntekijä) kannattaa olla kiinnostunut tapahtumien tilastoinnista, koska sen avulla kauppatavaraa (=palveluja) on jatkossakin saatavissa ja palkkakin on mahdollista maksaa. Jos kassakone (=tilastointi) ei osaa laulaa, palveluja saa vähemmän ja/tai heikkolaatuisena.

Tilastointiin on syytä kiinnittää huomiota erityisesti uusissa palvelumuodoissa kuten etä- ja digi-palveluissa, joissa ei ole vielä vakiintuneita kirjaamiskäytäntöjä. Yleensä uusilla palvelumuodoilla pyritään parantamaan ja tehostamaan palveluja, mutta toiminta voi tuottaa persnettoa, jos sitä ei todenneta eikä sitten saada sen tarvitsemaa rahoitusta.

Sitten on vielä pari porsaanreikää. Hyvinvointialueen yksityisiltä palveluntuottajilta ostamat palvelut on myös tilastoitava, koska nekin ovat julkisella rahalla ostettuina osa julkisia palveluja. – Toinen iso kysymys on, keitä tämä asia koskee. Koska asia koskee kaikkia, ei riitä että uskotellaan "jonkun" vastuuhenkilön hoitavan omat ja muidenkin tilastomerkinnät. On hyvä muistaa, että palvelujen saatavuudella ja rahoituksella on merkitystä kaikille hyvinvointialueen asiakkaille ja työntekijöille. Hyvinvointialueen asiakaskin voisi kysyä,  "Saanko kuitin" – eli tuliko hänen palvelutapahtumastaan tilastomerkintä THL:n tietojärjestelmään. Jos tämä onnistui, hyvinvointialueen kassakone kiittää ja laulaa.