Sote-sopan maistiaisia

30.11.2022

Kainuulaisina olemme osallistuneet  sote-sopan hämmentämiseen jo vuodesta  2005 alkaen, jolloin aloitimme Kainuun hallintokokeilun pääministeri Lipposen ´sinisten ajatusten´ avustuksella. Voimme olla tästä ylpeitä, koska kokeilu tuottaa tuloksia edelleen.  Eduskunta on hyväksynyt 23.6.2021 sote-uudistuksen, jossa on paljon aineksia Kainuussa saaduista kokemuksista. 

Avainsana tulevissakin muutoksissa on toimintojen yhteensovittaminen (integraatio), jolla pyritään asiakkaiden ja potilaiden kannalta mahdollisimman hyvään ja saumattomaan palveluketjuun ja kustannustehokkaaseen toimintaan.   

Kustannuksista puhuttaessa on aina hyvä muistaa, että sairastavuudesta ja ikärakenteesta johtuen Kainuussa on Suomen maakunnista toiseksi korkein palvelutarve.  Tarvekerroin 1,22 tarkoittaa, että  sosiaali- ja terveyspalveluja ja niille rahoitusta tarvitaan 22 % enemmän kuin Suomessa keskimäärin.  

Lisätietoja sote-uudistuksesta julkaisuissa:

Ahonen E, Ahopelto M, Heikkinen M, Huovinen-Tervo M & Mäntymäki E (toim).  Näin tehdään saumaton sote - Kainuun hiljainen tieto 2003 - 2017. Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu 11, 2017.  

https://kaks.fi/julkaisut/nain-ttehdaan-saumaton-sote-kainuun-hiljainen-tieto-2003-2017/

Ahonen E, Ahopelto M, Heikkinen M, Huovinen-Tervo M, Pekkala T & Tolonen E (toim).  Sote-sopan keittokirja - Sote-uudistuksen taustatekijät ja käännekohdat. Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu 45, 2021. 

https://kaks.fi/julkaisut/sote-sopan-keittokirja-sote-uudistuksen-taustatekijat-ja-kaannekohdat/


Kainuun hallintokokeilu 2005 - 2012 toimi valtakunnallisen sote-uudistuksen pilottihankkeena.

Sattumusten kautta olen osallistunut Kainuun hallintokokeilun valmisteluun vuosina 2002 - 2004, Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimintaan 2005 - 2012 ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) hallintoon 2013 - 2020. Siirryttyäni eläkkeelle lokakuussa 2020 olen edelleen osallistunut ja seurannut mielenkiinnolla valtakunnallisen uudistuksen etenemistä. Valtakunnallista sote-uudistusta tehtiin noin 15 vuoden ajan. 

Keväällä 2022 järjestetyissä aluevaaleissa pääsin yllättäen Kainuun  hyvinvointialueen aluevaltuustoon. Kainuun hyvinvointialueen järjestäytymiskokouksessa15.3.2022 hyväksyttiin hallintosääntö ja valittiin aluehallitus, jonka jäsenenä minulla on kunnia toimia 2022-2025. Samalla toimin Kainuun hyvinvointialueen vammaisneuvostossa